Chương trình hỗ trợ tài chính cho Tân sinh viên hệ đại học chính quy khóa D24

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương luôn xem sự phát triển người học là trung tâm của mục tiêu giáo dục. Vì vậy, Nhà trường đã thiết lập nhiều chính sách hỗ trợ tài chính và miễn giảm học phí nhằm đồng hành cùng sinh viên trong hành trình học tập tại trường. Mức hỗ trợ tân sinh viên từ 8% - 100%. Xem thêm