Hỗ trợ học phí dành cho tân sinh viên nhập học năm 2023

Chương trình hỗ trợ học phí dành cho Tân sinh viên BETU

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương luôn xem sự phát triển người học là trung tâm của mục tiêu giáo dục. Vì vậy, Nhà trường đã thiết lập nhiều chính sách hỗ trợ tài chính và miễn giảm học phí nhằm đồng hành cùng sinh viên trong hành trình học tập tại trường.

Mức hỗ trợ 50%
 • Đối tượng
  • Dành cho Tân sinh viên khóa D23 hệ đại học chính quy
 • Điều kiện
  • Tân sinh viên là thủ khoa đầu vào của các ngành
  • Tân sinh viên có cha/mẹ hiện đang là cán bộ, giảng viên, nhân viên cơ hữu tại BETU
  • Tân sinh viên đạt thành tích tốt trong học tập/hoạt động tình nguyện từ cấp Quốc gia trở lên
Mức hỗ trợ 30%
 • Đối tượng
  • Dành cho Tân sinh viên khóa D23 hệ đại học chính quy
 • Điều kiện
  • Tân sinh viên khuyết tật
Mức hỗ trợ 20% - 30%
 • Đối tượng
  • Dành cho Tân sinh viên khóa D23 hệ đại học chính quy
 • Chính sách hỗ trợ, điều kiện
  • 20%: Tân sinh viên có gia đình thuộc diện hộ cận nghèo
  • 30%: Tân sinh viên có gia đình thuộc diện hộ nghèo
  • 30%: Tân sinh viên mồ côi cha/mẹ
Mức hỗ trợ 15% -20%
 • Đối tượng
  • Dành cho Tân sinh viên khóa D23 hệ đại học chính quy
 • Chính sách hỗ trợ, điều kiện
  • 20%: 200 Tân sinh viên nhập học sớm nhất (100 thí sinh có hộ khẩu tỉnh Bình Dương và 100 thí sinh có hộ khẩu ở tỉnh khác)
  • 15%: 100 Tân sinh viên đóng học phí cả năm sớm nhất
Mức hỗ trợ 12% - 15%
 • Đối tượng
  • Dành cho Tân sinh viên khóa D23 hệ đại học chính quy
 • Chính sách hỗ trợ, điều kiện
  • 15%: Tân sinh viên có cha/mẹ là bệnh binh
  • 15%: Tân sinh viên có cha/mẹ là thương binh hạng 1/4
  • 14%: Tân sinh viên có cha/mẹ là thương binh hạng 2/4
  • 12%: Tân sinh viên có cha/mẹ là thương binh hạng 3/4; 4/4
  • 15%: Tân sinh viên có cha/mẹ là liệt sĩ
  • 15%: Tân sinh viên là con của người có công với Cách mạng
Mức hỗ trợ 10% - 12%
 • Đối tượng
  • Dành cho Tân sinh viên khóa D23 hệ đại học chính quy
 • Điều kiện
  • 10%: Tân sinh viên thuộc các trường THPT, Trung tâm GDNN – GDTX đã ký biên bản ghi nhớ với BETU
  • 10%: Tân sinh viên có cha/mẹ/anh/chị/em/ruột là cựu sinh viên của BETU
  • 12%: Tân sinh viên có cha/mẹ/anh/chị/em/ruột đang là sinh viên của BETU