Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa năm học 2022-2023

Nhằm nâng cao nhận thức của tân sinh viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Trang bị đầy đủ, kịp thời một số thông tin cơ bản và cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế. Từ ngày 10-10 đến 15-10, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương đã tổ chức Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa dành cho tân sinh viên khóa D22 năm 2022.
/FileUploads/Article/Content/Avatar/f059dc073c174a119069db7e057cc31d.jpeg
Tân sinh viên khóa D22 tham gia Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa

Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa dành cho tân sinh viên năm 2022 tập trung phổ biến những nội dung chủ yếu như giới thiệu tổng quan về Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương; Chương trình đào tạo năm học 2022-2023, quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ; Xây dựng mục tiêu phương pháp học đại học, kỹ năng giao tiếp trong môi trường đại học; Công tác Đoàn, Hội và phong trào; Luật An ninh mạng và pháp luật về an toàn giao thông; Tuyên truyền Bảo hiểm y tế, cài đặt phần mềm VssID - Bảo hiểm xã hội số; Giới thiệu công tác truyền thông của Nhà trường...
Một số hình ảnh ghi nhận:
/FileUploads/Article/Content/Avatar/85b560e5910943a5a7c7faad5f084dde.jpeg
/FileUploads/Article/Content/Avatar/29a3ed4dd1674fb194fad10d4148098f.jpeg
/FileUploads/Article/Content/Avatar/379d376281a44dfd83c42327b6ab968f.jpeg
/FileUploads/Article/Content/Avatar/50376307122849efb43e199b53999c53.jpeg
/FileUploads/Article/Content/Avatar/64bbcf6181e24c8b9eed20c9f0e647c5.jpeg
/FileUploads/Article/Content/Avatar/126c77b5b5a04f5fac45bffc64b0bae4.jpeg
/FileUploads/Article/Content/Avatar/98fcdf9d89f34526be1d518f693df22c.jpeg
/FileUploads/Article/Content/Avatar/702522373cfe4a77b33d881dfbbb596a.jpeg
/FileUploads/Article/Content/Avatar/b0df05e7a5924bfb93fcfe6eba7ef8ba.jpeg
/FileUploads/Article/Content/Avatar/248b29b12eba445abdfcaf60d8477c68.jpeg
/FileUploads/Article/Content/Avatar/0ea5ccbf38164a01b61cc1b697cb2888.jpeg
Tin, ảnh: ANH TUẤN, MINH THIỆN
Xem thêm
Xem tất cả Blog tuyển sinh