Chương trình BETU Fashion Show 2022

Ngày 05-8, Trung tâm Tư vấn tuyển sinh - Hướng nghiệp và Truyền thông BETU phối hợp cùng lớp D19Q03 tổ chức chương trình BETU Fashion Show với sự tham gia đông đảo của quý cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên trong toàn Trường.

/FileUploads/Article/Content/Avatar/8ac7f820399f4a15a3d64d98ba4e2799.jpeg
BETU Fashion Show quy tụ nhiều gương mặt sinh viên thanh lịch của tỉnh Bình Dương và BETU như Nam vương BETU Hồ Quang Vinh, Người mẫu - Diễn viên Đào Hùng (cựu SV BETU), Nguyễn Dương - Nam vương sinh viên thanh lịch Bình Dương 2021, Như Ý - Hoa khôi sinh viên thanh lịch Bình Dương 2021 cùng nhiều gương mặt khác.

/FileUploads/Article/Content/Avatar/6066627b6e0041c5b1e353e1b0e236c3.jpeg

Nổi bật trong chương trình là phần trình diễn bộ sưu tập "Bách niên như ý" của NKT Nguyễn Hoài Nhân và thời trang giấy, tái chế do các bạn sinh viên khối D19 khoa Quản trị thực hiện.

Một số hình ảnh ghi nhận tại BETU Fashion Show:

/FileUploads/Article/Content/Avatar/199ded52475646c988108c16ea73383d.jpeg

/FileUploads/Article/Content/Avatar/ea7daf0a26484b02917bbc44f5de56c0.jpeg

/FileUploads/Article/Content/Avatar/1e93fdbee3ed479a8b1792f6fe4d7a3f.jpeg

/FileUploads/Article/Content/Avatar/54639ec2607840c7aeaf5a1438f5f08c.jpeg

/FileUploads/Article/Content/Avatar/5d18c105e8364de8aa0a5e9d3c390d83.jpeg

/FileUploads/Article/Content/Avatar/e20823712f15473c87a84fcaf0323de4.jpeg

/FileUploads/Article/Content/Avatar/72141340d2f3458395baf56f2f7ee808.jpeg

/FileUploads/Article/Content/Avatar/743f846ae3ae4e3fa922b04e48fee941.jpeg

/FileUploads/Article/Content/Avatar/428ac06eb8d04bfe801c66dccdc5194d.jpeg

/FileUploads/Article/Content/Avatar/7ef8f225d14a4369b1e2fe2192740790.jpeg

/FileUploads/Article/Content/Avatar/b03db6fda3d343638a8c50d8e6eca760.jpeg

/FileUploads/Article/Content/Avatar/1a81787d8fd94ef6bdc7e9fabf1a8b8a.jpeg

/FileUploads/Article/Content/Avatar/8b600c5188c248ff9dc22091ef2a4c68.jpeg

/FileUploads/Article/Content/Avatar/37c6913e20aa46b0ad7431077148760c.jpeg

/FileUploads/Article/Content/Avatar/43e0428a507640e1829e0f03f1bc924c.jpeg

/FileUploads/Article/Content/Avatar/9a7bd7d9dd9746fab73eba570d9eddf8.jpeg

Xem thêm
Xem tất cả Blog tuyển sinh