NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

KIẾN THỨC 
Kiến thức chung

 • Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam;
 • Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, học tập nâng cao trình độ chuyên ngành;
 • Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết; có đủ sức khỏe để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Kiến thức chuyên ngành

 • Có kiến thức nền tảng về công nghệ điện, kiến thức chuyên sâu về công nghệ kỹ thuật điện-điện tử;
 • Nắm vững cấu tạo, đặc tính kỹ thuật và giải thích được nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện-điện tử, các hệ thống tự động điều khiển;
 • Tính toán, thiết kế cung cấp điện, trang bị điện cho các quy trình công nghệ, các hệ thống điện, tự động điều khiển cơ bản trong công nghiệp và dân dụng và áp dụng được các kiến thức này vào thực tế;
 • Tính toán, thiết kế các thiết bị và hệ thống điện tử cơ bản như: điện tử tương tự, xung số, PLC, vi điều khiển và áp dụng được các kiến thức này vào thực tế;
 • Hiểu và giải thích được nguyên lý hoạt động của hệ thống phát thanh, truyền hình, cơ sở truyền dữ liệu;
 • Vận dụng được một số kiến thức cơ bản về an toàn điện, vệ sinh công nghiệp, tổ chức sản xuất.
 • Có kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành sản xuất ngành điện-điện tử.

Kiến thức bổ trợ:

 • Đạt trình độ tiếng Anh tương đương 400 điểm TOEIC; đọc hiểu tài liệu tiếng Anh kỹ thuật chuyên ngành điện-điện tử;
 • Đạt trình độ B về tin học ứng dụng.

KỸ NĂNG

 • Có kỹ năng thuyết trình, giao tiếp và làm việc nhóm; có kỹ năng quản lý, lãnh đạo đội nhóm, huấn luyện nhân viên;
 • Lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa các thiết bị, các hệ thống điện-điện tử trong công nghiệp và dân dụng;
 • Vận hành các thiết bị điện cơ bản trong các nhà máy điện, trạm biến áp;
 • Thiết kế, vẽ và mô phỏng mạch điện-điện tử trên máy tính;
 • Lập trình PLC, vi điều khiển;
 • Vận hành, sửa chữa được các hệ thống phát thanh, truyền hình cơ bản.

THÁI ĐỘ

 • Có ý thức cộng đồng, thực hiện tốt trách nhiệm công dân, có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, luôn tôn trọng nội quy cơ quan, doanh nghiệp;
 • Luôn yêu nghề, có tinh thần cầu tiến, nhiệt tình trong công việc, tích cực học tập nâng cao trình độ. Sẵn sàng hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp. Tự tin, bản lĩnh, khẳng định năng lực.
 • Có khả năng tự nghiên cứu, tư duy sáng tạo, làm việc độc lập. Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ngành công nghệ kỹ thuật điện-điện tử, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, lập luận.

VỊ TRÍ LÀM VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP

 • Đảm nhận công việc của một cán bộ kỹ thuật về lắp đặt, thiết kế, vận hành, bảo trì và sửa chữa các thiết bị và hệ thống điện-điện tử trong công nghiệp và dân dụng;
 • Làm việc trong phòng kỹ thuật của các công ty, nhà máy, đài truyền thanh- truyền hình;
 • Tham gia giảng dạy tại các cơ sở giáo dục sau khi bổ sung chứng chỉ sư phạm theo quy định.

KHẢ NĂNG HỌC TẬP, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI TỐT NGHIỆP

 • Có khả năng tự học và nghiên cứu để nâng cao trình độ;
 • Tiếp tục học các chương trình sau đại học như: thạc sỹ, tiến sỹ;
 • Tham dự các khóa đào tạo, hội thảo chuyên đề để cập nhật kiến thức và nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn;
 • Nghiên cứu triển khai các lĩnh vực ứng dụng công nghệ kỹ thuật điện-điện tử vào thực tế.

Đối Tác Liên Kết