NGÀNH QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG

KIẾN THỨC 
Kiến thức chung

 • Nắm vững các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.
 • Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và học tập nâng cao trình độ chuyên ngành.
 • Có sức khỏe đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kiến thức chuyên ngành

 • Nắm vững và vận dụng được những kiến thức cơ sở ngành gồm các kiến thức về luật như luật kinh tế, luật hành chính, luật lao động; các kiến thức về xã hội học, tiếng Việt thực hành, kinh tế học đại cương, tâm lý học đại cương… vào trong thực tiễn công tác quản trị hành chánh văn phòng;
 • Hiểu và vận dụng được các kiến thức về quản trị học, hành chính học, quản trị hành chánh văn phòng nhằm tổ chức và điều hành hiệu quả công tác quản trị hành chánh văn phòng… trong các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức;
 • Nắm vững kiến thức về tổ chức bộ máy nhà nước, quản lý hành chính và hệ thống văn bản pháp luật trong lĩnh vực hành chính văn phòng và văn thư – lưu trữ;
 • Am hiểu sâu sắc về vị trí, vai trò của công tác quản trị hành chánh văn phòng trong hoạt động của các doanh nghiệp cơ quan, tổ chức;
 • Nắm vững quy trình tác nghiệp, thực hiện thành thạo các kỹ năng, nghiệp vụ hành chính văn phòng như nghiệp vụ văn thư- lưu trữ, kỹ thuật soạn thảo và trình bày văn bản, nghiệp vụ lễ tân, nghiệp vụ thư ký văn phòng, nghiệp vụ tham mưu...;
 • Am hiểu và ứng dụng được kiến thức về công nghệ thông tin vào trong lĩnh vực quản trị hành chánh văn phòng, biết cách vận hành một văn phòng điện tử.

Kiến thức bổ trợ

 • Có kiến thức tiếng Anh trình độ tương đương TOEIC 350 điểm;
 • Có kiến thức tin học trình độ B.

KỸ NĂNG

Kỹ năng nghề nghiệp

 • Sinh viên ngành Quản trị văn phòng có khả năng vận dụng được những kiến thức lý luận vào tổ chức hoạt động, điều hành và quản lý văn phòng để giải quyết các công việc liên quan đến công tác quản lý hành chính của các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức.
 • Thực hiện và hướng dẫn các công tác nghiệp vụ quản trị hành chính văn phòng như:
 • Tham mưu cho thủ trưởng về tổ chức các hoạt động văn phòng, quản trị nhân sự, quản lí cơ sở vật chất, tổ chức và sử dụng các nguồn thông tin phục vụ hoạt động quản lí;
 • Soạn thảo và tham mưu giúp thủ trưởng soạn thảo, ban hành các loại văn bản thông dụng; quản lí và tham mưu giúp thủ trưởng tổ chức quản lí hệ thống văn bản hình thành trong hoạt động của doanh nghiệp, cơ quan;
 • Trực tiếp lập hồ sơ và quản lí hồ sơ công việc; biết cách hướng dẫn việc lập hồ sơ và quản lí hồ sơ công việc của cơ quan, doanh nghiệp;
 • Trực tiếp thực hiện và tham mưu cho thủ trưởng về tổ chức quản lí và sử dụng con dấu của cơ quan, doanh nghiệp;
 • Trực tiếp thực hiện và tham mưu cho thủ trưởng về tổ chức, quản lí và thực hiện các nghiệp vụ của công tác lưu trữ;
 • Tổ chức và điều hành các cuộc hội họp, các sự kiện của văn phòng, doanh nghiệp, cơ quan;
 • Tổ chức các hoạt động, bố trí sắp xếp công việc và cải tiến lề lối làm việc trong văn phòng; hiện đại hóa văn phòng;
 • Biết kiểm tra, đánh giá, điều hành các hoạt động của cấp dưới thuộc thẩm quyền;
 • Vận dụng thành thạo các cách thức giao tiếp, ứng xử trong lĩnh vực hành chính văn phòng;
 • Biết cách ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản trị hành chánh văn phòng nhất là biết vận hành một văn phòng điện tử.
 • Biết sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng hiện đại như máy Fax, máy phô tô, tổng đài điện thoại nội bộ...
 • Ngoài ra sinh viên cũng có khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề, khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức, khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng vào thực tiễn và có năng lực sáng tạo, phát triển và dẫn dắt sự thay đổi trong nghề nghiệp.

Kỹ năng mềm

 • Các kĩ năng cá nhân
 • Có khả năng học và tự học, tự nghiên cứu suốt đời;
 • Biết quản lý thời gian, sắp xếp kế hoạch công việc khoa học và hợp lý;
 • Thích ứng được sự thay đổi môi trường sống và làm việc.
 • Kỹ năng làm việc theo nhóm:
 • Hiểu về tầm quan trọng của làm việc nhóm;
 • Biết cách điều hành nhóm làm việc hiệu quả;
 • Kỹ năng quản lí và lãnh đạo:
 • Trung thực, tin cậy, chuyên nghiệp và trách nhiệm khi thực hiện các công việc của văn phòng và quản trị văn phòng;
 • Có khả năng điều hành và đánh giá hoạt động của văn phòng;
 • Biết chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của cá nhân khi thực hiện nhiệm vụ của văn phòng và quản trị văn phòng;
 • Có khả năng quản lý và lãnh đạo đối với tập thể và cá nhân trong văn phòng.
 • Kĩ năng giao tiếp:
 • Biết xây dựng chiến lược giao tiếp về hành chính văn phòng, thực hiện tốt các giao tiếp bằng văn bản, các giao tiếp qua thư điện tử/các phương tiện truyền thông;
 • Có khả năng giao tiếp tốt với các cơ quan nhà nước và các đối tác là doanh nghiệp bên ngoài;
 • Có kĩ năng thuyết trình về các vấn đề liên quan đến nghề nghiệp;
 • Có khả năng lắng nghe trong giao tiếp, thực hiện tốt việc giao tiếp giữa các cá nhân trong văn phòng.
 • Kĩ năng giao tiếp sử dụng ngoại ngữ:
 • Đạt chuẩn tiếng Anh TOEIC 350;
 • Sử dụng được tiếng Anh chuyên ngành quản trị hành chánh văn phòng trong giao tiếp thông thường.
 • Kĩ năng tin học văn phòng:
 • Sử dụng thành thạo máy tính và các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin để xử lí, lưu trữ thông tin phục vụ các nhiệm vụ của các công tác quản trị hành chánh văn phòng.

THÁI ĐỘ

Phẩm chất, đạo đức cá nhân

 • Có phẩm chất chính trị tốt, lập trường tư tưởng vững vàng, luôn trung thành với Tổ quốc;
 • Nghiêm túc, chăm chỉ, nhiệt tình, tự chủ, kiên trì, sẵn sàng đương đầu với khó khăn, rủi ro.

Đạo đức nghề nghiệp

 • Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong của người cán bộ, công chức, viên chức văn phòng;
 • Nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, chính xác; có lối sống lành mạnh và kỷ luật cao trong công việc;
 • Có tinh thần hợp tác, thân thiện giúp đỡ đồng nghiệp, tôn trọng và lịch sự trong giao tiếp với cấp trên, đồng nghiệp và khách hàng;
 • Luôn yêu nghề, có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi và luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trách nhiệm xã hội

 • Có tinh thần trách nhiệm và luôn có ý thức phục vụ xã hội, cộng đồng, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức;
 • Luôn tuân thủ pháp luật, bảo vệ chân lí, ủng hộ đổi mới tiến bộ.

VỊ TRÍ LÀM VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP
Sinh viên tốt nghiệp hệ đại học ngành quản trị văn phòng có khả năng đảm nhận các vị trí công việc trong các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan như sau:

 • Nhân viên Hành chính - Văn thư, Hành chính văn phòng, lễ tân tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức;
 • Chuyên viên văn phòng tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức;
 • Công chức văn phòng tại các Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;
 • Cán bộ quản lý văn phòng hoặc bộ phận thuộc văn phòng tại các tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức (Chánh, phó văn phòng; trưởng, phó phòng hành chính...);
 • Trợ lý lãnh đạo tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức;
 • Cán bộ giảng dạy các ngành có liên quan đến Quản trị văn phòng trong các viện, trường trung cấp và cao đẳng. (sau khi đã bổ túc chứng chỉ sư phạm theo quy định).

KHẢ NĂNG HỌC TẬP, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI TỐT NGHIỆP

 • Sau khi học xong, người học có thể tham gia các khóa học nâng cao trình độ ở bậc đào tạo cao hơn (đào tạo sau đại học: thạc sĩ, tiến sĩ) trong nước và nước ngoài.

Đối Tác Liên Kết