NGÀNH KỸ THUẬT XD CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

Ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông đào tạo kỹ sư có kiến thức cơ bản và cơ sở vững, có phẩm chất chính trị đạo đức và sức khỏe tốt, có tri thức và kỹ năng về thiết kế, thi công, quản lý và khai thác các công trình giao thông. Sau khi tốt nghiệp kỹ sư có thể đảm nhiệm các công việc khảo sát, thiết kế, thi công, tư vấn, quản lý khai thác và đầu tư xây dựng các công trình cầu, đường, cảng, sân bay, tàu điện ngầm … đồng thời có thể tham gia các công việc quản lý trong lĩnh vực xây dựng nói chung.

1.2. Mục tiêu cụ thể

Kiến thức

Kiến thức chung

 • Có kiến thức về nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam;
 • Có hiểu biết về Pháp luật Việt Nam và kiến thức Khoa học xã hội và Nhân văn.
 • Có kiến thức về thể dục thể thao để tự rèn luyện sức khỏe, có hiểu biết về an ninh quốc phòng, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Kiến thức chuyên ngành

 • Có kiến thức cơ bản về Toán học, Khoa học tự nhiên và Kỹ thuật cơ sở phù hợp với ngành được đào tạo, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức chuyên ngành.
 • Được trang bị kiến thức rộng trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông như: Khảo sát xây dựng, thiết kế kết cấu, sử dụng và sản xuất vật liệu xây dựng, áp dựng các công nghệ xây dựng, quy hoạch tuyến và thiết kế tổng thể công trình, tổ chức công trường xây dựng và chỉ đạo thi công, phân tích kinh tế và quản lý chất lượng, khai thác và sửa chữa công trình giao thông; đồng thời có kiến thức chuyên môn sâu trong từng lĩnh vực chuyên ngành mà người học quan tâm bao gồm: cầu, hầm, đường sắt, đường bộ, sân bay, bến cảng và các công trình trong hệ thống giao thông đô thị.
 • Có trình độ tin học để khai thác, ứng dụng các phần mềm chuyên ngành.

  - Có khả năng học tập tiếp tục ở bậc sau đại học trong ngành xây dựng công trình giao thông tương ứng với các chuyên ngành đào tạo.

  Kỹ năng
  Ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông đào tạo các kỹ sư có kỹ năng vững vàng để:

  • Lập dự án  đầu tư xây dựng công trình: hình thành, xây dựng và lập dự án đầu tư xây dựng công trình, lập báo cáo kinh tế kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình giao thông có quy mô từ nhỏ đến quy mô vừa cũng như tham gia trong các dự án lớn. Phân tích đánh giá tác động kinh tế - xã hội, tác động môi trường các dự án;
    
  • Tư vấn: có khả năng tư vấn, phản biện các vấn đề về kỹ thuật thuộc lĩnh vực xây dựng công trình giao thông, cơ sở hạ tầng giao thông;
    
  • Khảo sát và thiết kế công trình: Có kỹ năng phân tích một vấn đề, nhận diện và xác định các yêu cầu tính toán phù hợp, từ đó thiết kế, thực hiện và đánh giá một hệ thống, một quá trình, một thành phần, hoặc một chương trình để đáp ứng các nhu cầu mong muốn. Cụ thể như sau:
    
  • Có kỹ năng thiết kế tổng thể một công trình hoặc thiết kế một hạng mục công trình bao gồm các khâu: điều tra khảo sát lấy số liệu phục vụ thiết kế, sử dụng vật liệt, qui hoạch mặt bằng, thiết kế kết cấu, tính toán phân tích nội lực và tính toán kiểm tra kết cấu của công trình thuộc chuyên ngành đào tạo: cầu, đường, hầm, cảng …
    
  • Có kỹ năng sử dụng các phương pháp phân tích kết cấu và phần mềm chuyên ngành;
    
  • Kiểm định và cải tạo: Khảo sát, phân tích, kiểm định đánh giá và thiết kế kỹ thuật cải tạo;
    
  • Thi công công trình: Có kỹ năng vận dụng các công nghệ xây dựng và tổ chức thực hiện, chỉ đạo thi công công trình liên quan trong lĩnh vực cầu đường, quy hoạch đô thi, cơ sở hạ tầng giao thông;


2.Thái độ và đạo đức nghề nghiệp

 • Có ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp.
 • Có khả năng tự tiếp thu kiến thức nghề nghiệp và học tập suốt đời; khả năng làm việc độc lập và hoạt động hiệu quả trong nhóm.
 • Có phương pháp làm việc khoa học, khả năng xây dựng các phương pháp luận và tư duy mới trong khoa học Xây dựng công trình giao thông.
 • Năng động, bản lĩnh, trách nhiệm, hợp tác thân thiện và giúp đỡ đồng nghiệp.


3.Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông tại trường đại học Kinh tế-Kỹ thuật Bình Dương, có đủ năng lực trình độ chuyên môn để đảm nhiệm những công việc chuyên môn phù hợp, phù hợp chuyên ngành đào tạo, như:

 • Cán bộ tác nghiệp, thực hiện các phần hành công việc chuyên môn trong các đơn vị quản lý công trình giao thông như sở giao thông, ban quản lý các công trình giao thông tỉnh, thành phố, huyện thị,…
 • Đảm nhiệm các công việc khảo sát, thiết kế, tư vấn, quản lý khai thác và đầu tư xây dựng các công trình cầu, đường, tàu điện ngầm … tại các đơn vị hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thi công xây dựng giao thông.
 • Tổ chức triển khai thi công, theo dõi giám sát thi công và quản lý các công trình giao thông đường bộ thuộc đơn vị công tác quản lý;
 • Nghiên cứu viên, giảng viên giảng dạy các môn chuyên ngành thuộc lĩnh vực xây dựng công trình giao thông đường bộ tại các viện, trường đại học, cao đẳng.
   

4.Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

 • Có khả năng nghiên cứu, học tập chuyên môn ở trình độ cao hơn như thạc sĩ, tiến sĩ.
 • Tham dự các khóa đào tạo, bồi dưỡng, hội thảo chuyên môn trong và ngoài nước để cập nhật kiến thức,trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn./.

Đối Tác Liên Kết