NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KIẾN THỨC
Kiến thức chung

 • Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam;
 • Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, học tập nâng cao trình độ chuyên ngành;
 • Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết; có đủ sức khỏe để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Kiến thức chuyên ngành

 • Nắm vững các kiến thức về công nghệ thông tin;
 • Nắm vững các kiến thức về cấu trúc máy tính, hệ điều hành và công nghệ phần mềm;
 • Nắm vững các kiến thức nền tảng về việc xây dựng các hệ thống thông tin và thương mại điện tử, bao gồm: thiết kế cơ sở dữ liệu; phân tích, thiết kế và cài đặt các hệ thống thông tin; Website và lập trình Web; an toàn thông tin và an ninh hệ thống mạng máy tính;
 • Biết triển khai và áp dụng kiến thức về hệ thống và mạng máy tính cho các nhu cầu thực tế;
 • Biết và vận dụng được luật Công nghệ thông tin trong hành nghề;
 • Vận dụng được kiến thức cơ bản về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, tổ chức sản xuất;
 • Có kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Kiến thức bổ trợ:

 • Đạt trình độ tiếng Anh tương đương 400 điểm TOEIC;
 • Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh kỹ thuật chuyên ngành công nghệ thông tin.

KỸ NĂNG

 • Có khả năng thiết kế, lập trình Website và phát triển ứng dụng trên nền Web;
 • Biết khai thác, sử dụng, cài đặt thành thạo các phần mềm thiết kế đồ hoạ, thiết kế Web;
 • Chẩn đoán được lỗi phần cứng, lắp đặt, bảo trì và thay thế các thành phần của hệ thống máy tính;
 • Phân tích, thiết kế, lắp đặt và quản trị hệ thống mạng máy tính trong cơ quan, doanh nghiệp;
 • Có khả năng xây dựng hệ thống thông tin, hệ thống thương mại điện tử;
 • Có kỹ năng thuyết trình, giao tiếp và làm việc nhóm; có kỹ năng quản lý, lãnh đạo đội nhóm, huấn luyện nhân viên.

THÁI ĐỘ

 • Có ý thức cộng đồng, thực hiện tốt trách nhiệm công dân, có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, luôn tôn trọng nội quy cơ quan, doanh nghiệp;
 • Luôn yêu nghề, có tinh thần cầu tiến, nhiệt tình trong công việc, tích cực học tập nâng cao trình độ. Sẵn sàng hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp. Tự tin, bản lĩnh, khẳng định năng lực;
 • Có khả năng tự nghiên cứu, tư duy sáng tạo, làm việc độc lập. Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ngành công nghệ thông tin, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, lập luận.

VỊ TRÍ LÀM VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP
Làm được việc của một cán bộ kỹ thuật ngành công nghệ thông tin tại:

 • Các nhà máy sử dụng các dây truyền sản xuất, lắp ráp máy tính;
 • Các cơ quan, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin;
 • Tham gia giảng dạy tại các các cơ sở giáo dục sau khi bổ sung chứng chỉ sư phạm theo quy định;
 • Các viện nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

KHẢ NĂNG HỌC TẬP, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI TỐT NGHIỆP

 • Có khả năng tự học và nghiên cứu để nâng cao trình độ;
 • Tiếp tục học các chương trình sau đại học như: thạc sỹ, tiến sỹ;
 • Tham dự các khóa đào tạo, hội thảo chuyên đề để cập nhật kiến thức và nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn;
 • Nghiên cứu triển khai các lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin vào thực tế.

Đối Tác Liên Kết