NGÀNH QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

KIẾN THỨC 
Kiến thức chung

 • Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Hiến pháp, Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và những kiến thức phổ thông về khoa học xã hội-tự nhiên;
 • Đủ sức khỏe để làm việc lâu dài trong điều kiện năng động của các xí nghiệp công nghiệp. Sức khỏe đạt loại I hoặc loại II theo phân loại của Bộ Y tế;
 • Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất, ý thức xây dựng và bảo vệ tổ quốc, hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình giáo dục quốc phòng.

Kiến thức chuyên ngành

 • Nắm được các kiến thức nền tảng về lý thuyết cơ sở hệ điều hành, nguyên tắc hoạt động hệ điều hành;
 • Trình bày, giải thích được nguyên lý, cấu tạo, hoạt động của các thiết bị máy tính, thiết bị mạng;
 • Biết và vận dụng được các kiến thức về quản trị mạng, khai thác các phần mềm về quản trị mạng;
 • Sử dụng, khai thác tài nguyên phần cứng máy tính và mạng máy tính;
 • Biết và vận dụng các kiến thức cơ bản về an toàn thông tin;
 • Vận dụng được các kiến thức về phân tích thiết kế hệ thống thông tin trong việc xây dựng phần mềm ứng dụng;
 • Nắm vững và vận dụng được kiến thức về thiết kế và quản trị Web;
 • Vận dụng được một số kiến thức cơ bản về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, về tổ chức sản xuất;
 • Biết và vận dụng được luật Công nghệ thông tin trong hành nghề.

Kiến thức bổ trợ:

 • Đạt trình độ tiếng Anh tương đương 300 điểm TOEIC.

KỸ NĂNG

 • Có kỹ năng thuyết trình, giao tiếp và làm việc nhóm;
 • Lắp ráp, cài đặt, sửa chữa và bảo trì máy vi tính;
 • Phân tích, thiết kế, lắp đặt, sửa chữa và bảo trì hệ thống mạng máy tính, quản trị hệ thống mạng trong các cơ quan, doanh nghiệp;
 • Sử dụng và khai thác các phần mềm ứng dụng, nhất là các phần mềm chuyên biệt trong lĩnh vực quản trị mạng máy tính và đồ hoạ;
 • Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin quản lý và quản trị cơ sở dữ liệu;
 • Thiết kế và quản trị Web, lập trình ứng dụng mạng ở mức cơ bản;
 • Vận dụng được các kiến thức cơ bản về an toàn thông tin;
 • Phân tích, đánh giá và đưa ra giải pháp xử lý/thay thế, cải tiến trong lĩnh vực quản trị mạng. Có khả năng ứng dụng các thành tựu công nghệ thông tin vào thực tế;
 • Phối hợp tốt về chuyên môn với các công nhân trung cấp nghề và sơ cấp nghề. Có tính độc lập và chịu trách nhiệm cá nhân. Có khả năng hướng dẫn, giám sát được công việc của những người trong nhóm công tác do mình phụ trách.

THÁI ĐỘ

 • Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp - Pháp luật;
 • Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp. Có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc;
 • Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu của công việc.

VỊ TRÍ LÀM VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP

 • Thực hiện công việc chuyên môn trong các nhà máy sản xuất linh kiện và lắp ráp máy tính, các công ty chuyên tư vấn, thiết kế, lắp đặt mạng máy tính;
 • Vận hành và bảo trì hệ thống mạng máy tính trong các cơ quan, doanh nghiệp.

KHẢ NĂNG HỌC TẬP, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI TỐT NGHIỆP

 • Tham dự các khóa đào tạo, hội thảo chuyên đề để cập nhật kiến thức nghiệp vụ chuyên môn;
 • Tự nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Mời thí sinh xem thêm
Thông tin tuyển sinh 2019
Hoặc
Đăng ký xét tuyển Online


Đối Tác Liên Kết