NGÀNH TIN HỌC ỨNG DỤNG

KIẾN THỨC
Kiến thức chung

 • Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam;
 • Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, học tập nâng cao trình độ chuyên ngành;
 • Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết; có đủ sức khỏe để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Kiến thức chuyên ngành

 • Nắm vững các kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin và chuyên sâu về tin học ứng dụng;
 • Vận dụng được một số kiến thức cơ bản về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, tổ chức sản xuất;
 • Nắm vững các kiến thức cơ bản về cấu trúc máy tính và hệ điều hành;
 • Biết lập trình và khai thác các phần mềm ứng dụng;
 • Có khả năng thiết kế cơ sở dữ liệu và xây dựng hệ thống thông tin;
 • Biết thiết kế Website và lập trình trên nền Web;
 • Vận dụng được các kiến thức về an toàn thông tin và an ninh hệ thống mạng;
 • Biết sử dụng và khai thác các kiến thức về mạng máy tính vào thực tế;
 • Biết và vận dụng được luật Công nghệ thông tin trong hành nghề.

Kiến thức bổ trợ:

 • Đạt trình độ tiếng Anh tương đương 350 điểm TOEIC;
 • Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh kỹ thuật chuyên ngành tin học ứng dụng.

KỸ NĂNG

 • Có khả năng tự nghiên cứu, tư duy sáng tạo, làm việc độc lập. Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ngành công nghệ thông tin, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, lập luận;
 • Có kỹ năng thuyết trình, giao tiếp và làm việc nhóm;
 • Biết khai thác, sử dụng, cài đặt thành thạo các phần mềm thiết kế đồ hoạ, thiết kế Web;
 • Chẩn đoán được lỗi phần cứng, lắp đặt, bảo trì và thay thế các thành phần của hệ thống máy tính;
 • Phân tích, thiết kế, lắp đặt và quản trị hệ thống mạng trong các cơ quan và doanh nghiệp;
 • Phân tích và xây dựng hệ thống quản lý thông tin và cơ sở dữ liệu;
 • Thiết kế Website và phát triển ứng dụng trên nền Web.

THÁI ĐỘ

 • Có ý thức cộng đồng, thực hiện tốt trách nhiệm công dân, có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, luôn tôn trọng nội quy cơ quan, doanh nghiệp;
 • Luôn yêu nghề, có tinh thần cầu tiến, nhiệt tình trong công việc, tích cực học tập nâng cao trình độ. Sẵn sàng hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp. Tự tin, bản lĩnh, khẳng định năng lực.

VỊ TRÍ LÀM VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP
Làm việc như một kỹ sư thực hành hay cán bộ kỹ thuật tại:

 • Các nhà máy sử dụng các dây truyền sản xuất, lắp ráp máy tính;
 • Các cơ quan, công ty sản xuất, gia công phần mềm tin học;
 • Các công ty tư vấn, thiết kế, quản trị mạng và Web.

KHẢ NĂNG HỌC TẬP, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI TỐT NGHIỆP

 • Có khả năng tự học và nghiên cứu để nâng cao trình độ;
 • Tiếp tục học chương trình liên thông lên đại học và trình độ cao hơn;
 • Tham dự các khóa đào tạo, hội thảo chuyên đề để cập nhật kiến thức và nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn;
 • Nghiên cứu triển khai các lĩnh vực ứng dụng tin học vào thực tế.

Mời thí sinh xem thêm
Thông tin tuyển sinh 2020
Hoặc
Đăng ký xét tuyển Online


Đối Tác Liên Kết