NGÀNH DƯỢC

KIẾN THỨC
Kiến thức chung
      Đào tạo người Dược sĩ trình độ cao đẳng, chuyên ngành quản lý và cung ứng thuốc có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt, có kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cơ bản về dược để thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên ngành; có khả năng tự học vươn lên góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Kiến thức chuyên ngành

 • Có kiến thức khoa học cơ bản và d¬ược học cơ sở;
 • Có kiến thức cơ bản và chuyên môn về dược, kiến thức vững về chuyên ngành Quản lý và cung ứng thuốc;
 • Nắm vững chính sách liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong điều kiện chuyên môn cụ thể; Nắm vững và vận dụng được các văn bản quy phạm pháp luật về dược có liên quan đến lĩnh vực hoạt động chuyên ngành;
 • Hiểu biết về tổ chức y tế, các mô hình tổ chức và quản lý nhà nước về dược; các mô hình công ty sản xuất kinh doanh thuốc; mô hình quản lý chất lượng thuốc liên quan đến hoạt động nghề nghiệp.

Kiến thức bổ trợ

 • Đạt trình độ tiếng Anh tương đương 300 điểm TOEIC, đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành Dược;
 • Đạt trình độ Tin học trình độ A.

KỸ NĂNG

 • Thực hiện tốt các hoạt động nghiệp vụ dược liên quan đến quản lý, tồn trữ và cung ứng thuốc tại khoa Dược bệnh viện, công ty cung ứng thuốc;
 • Triển khai và thực hiện đúng các hướng dẫn về Thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP), Thực hành tốt phân phối thuốc (GDP) và Thực hành tốt nhà thuốc (GPP);
 • Áp dụng được những quy định của luật dược đối với các lĩnh vực kinh doanh thuốc và các văn bản hướng dẫn hành nghề kinh doanh thuốc;
 • Hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả;
 • Thực hiện các nghiệp vụ về dược trong phạm vi nhiệm vụ đư¬ợc giao;
 • Hướng dẫn về chuyên môn cho các cán bộ dược có trình độ thấp hơn.

THÁI ĐỘ

 • Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân;
 • Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp;
 • Trung thực, khách quan, có tinh thần học tập vươn lên;
 • Coi trọng kết hợp y - dược học hiện đại với y - dược học cổ truyền.

VỊ TRÍ LÀM VIỆC SAU TỐT NGHIỆP

 • - Các khu vực quản lý dược của Nhà nước và tư nhân;
 • - Các cơ sở y tế ngành; Trung tâm y tế dự phòng; Các trạm y tế xã/phường;
 • - Phòng khám khu vực, khoa Dược các bệnh viện huyện, tỉnh;
 • - Các công ty Dược: làm việc tại công ty dược, hệ thống phân phối (hành nghề y tế tư nhân dưới dạng: Đại lý thuốc – Quầy thuốc).

KHẢ NĂNG HỌC TẬP, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI TỐT NGHIỆP: Cử nhân ngành Dược, chuyên ngành quản lý và cung ứng thuốc có trình độ kiến thức chuyên môn đủ khả năng để:

 • Tiếp tục học các chương trình liên thông lên đại học;
 • Tham dự các khóa đào tạo, hội thảo chuyên đề Dược để cập nhật kiến thức, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn.

Mời thí sinh xem thêm
Thông tin tuyển sinh 2019
Hoặc
Đăng ký xét tuyển Online


Đối Tác Liên Kết