NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

KIẾN THỨC
Kiến thức chung

 • Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam;
 • Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, học tập nâng cao trình độ chuyên ngành;
 • Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết; có đủ sức khỏe để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Kiến thức chuyên ngành

 • Nắm vững các kiến thức chung về kinh tế-xã hội, luật kinh tế, tài chính, tiền tệ;
 • Nắm vững các kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, kinh doanh tiền tệ ngân hàng như: tài chính- tiền tệ, tài chính quốc tế, nghiệp vụ ngân hàng thương mại, quản trị rủi ro nhân hàng, kế toán ngân hàng, tín dụng, thanh toán, thị trường tài chính,...
 • Có khả năng thực hành các kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn: Phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp; thẩm định dự án đầu tư, hồ sơ tín dụng; hạch toán kế toán; thanh toán nội địa và quốc tế; tác nghiệp trên thị trường tài chính.

Kiến thức bổ trợ

 • Đạt trình độ tiếng Anh tương đương 350 điểm TOEIC;
 • Đạt trình độ B về tin học ứng dụng.

KỸ NĂNG

 • Vận dụng linh hoạt những kiến thức nghiệp vụ chuyên sâu về lĩnh vực tài chính-ngân hàng trong quá trình xử lý công việc chuyên môn;
 • Tìm kiếm, phân tích và tổng hợp các dữ liệu thông tin phục vụ công tác chuyên môn;
 • Làm việc độc lập, làm việc hiệu quả theo nhóm;
 • Soạn thảo báo cáo, trình bày ý tưởng mạch lạc và thuyết phục;
 • Tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm dịch vụ tài chính-ngân hàng;
 • Sử dụng thành thạo một số phần mềm chuyên môn thông dụng.

THÁI ĐỘ

 • Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp; nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, chính xác;
 • Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật Nhà nước, nội quy cơ quan;
 • Có lối sống lành mạnh và kỷ luật cao trong công việc; năng động, bản lĩnh, trách nhiệm và có tinh thần phục vụ cộng đồng; hợp tác, thân thiện giúp đỡ đồng nghiệp.

VỊ TRÍ LÀM VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP
Sinh viên tốt nghiệp hệ cao đẳng ngành tài chính-ngân hàng có đủ năng lực để được bố trí làm việc tại: các định chế tài chính trung gian (ngân hàng thương mại; công ty tài chính; công ty cho thuê tài chính; công ty chứng khoán; quỹ đầu tư; quỹ tín dụng; quỹ bảo hiểm) và các đơn vị sản xuất kinh doanh.

KHẢ NĂNG HỌC TẬP, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI TỐT NGHIỆP

 • Có khả năng tự học và nghiên cứu để nâng cao trình độ;
 • Tiếp tục học chương trình liên thông lên đại học và trình độ cao hơn;
 • Tham dự các khóa đào tạo, hội thảo chuyên đề để cập nhật kiến thức và nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn.

Mời thí sinh xem thêm
Thông tin tuyển sinh 2019
Hoặc
Đăng ký xét tuyển Online


Đối Tác Liên Kết