NGÀNH TIẾNG ANH – TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI

KIẾN THỨC 
Kiến thức chung

 • Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam;
 • Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, học tập nâng cao trình độ chuyên ngành;
 • Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết; có đủ sức khỏe để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Kiến thức chuyên ngành

 • Có kiến thức ngôn ngữ, thương mại Anh-Mỹ để ứng dụng trong công tác chuyên môn;
 • Có khả năng thực hành các kỹ năng Tiếng Anh;
 • Có khả năng thích ứng cao về ngoại ngữ ứng dụng trong giao tiếp;
 • Có kiến thức chuyên sâu về ngôn ngữ, thương mại;
 • Có kiến thức tổng quát về kế toán, văn phòng.

Kiến thức bổ trợ

 • Đạt trình độ B về tin học ứng dụng;
 • Thành thạo các kỹ năng về tin học văn phòng.

KỸ NĂNG

 • Có khả năng tự nghiên cứu, tư duy sáng tạo, làm việc độc lập. Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ngành tiếng Anh thương mại, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, lập luận;
 • Có kỹ năng thuyết trình và làm việc theo nhóm;
 • Có các kỹ năng về thương mại quốc tế, xuất nhập khẩu;
 • Thông thạo các kỹ năng văn phòng;
 • Có kỹ năng biên-phiên dịch tiếng Anh thương mại;
 • Có kỹ năng xử lý các văn bản, tài liệu chuyên ngành Tiếng Anh thương mại.

  THÁI ĐỘ

 • Có ý thức cộng đồng, thực hiện tốt trách nhiệm công dân, có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, luôn tôn trọng nội quy cơ quan, doanh nghiệp;
 • Luôn yêu nghề, có tinh thần cầu tiến, nhiệt tình trong công việc, tích cực học tập nâng cao trình độ; sẵn sàng hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp; tự tin, bản lĩnh, khẳng định năng lực.

VỊ TRÍ LÀM VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP

 • Có khả năng làm việc như một điều phối viên cho các công việc liên doanh, liên kết giữa Việt Nam và các nước sử dụng tiếng Anh;
 • Có năng lực làm việc tại các công ty liên doanh về giao dịch thương mại, kế toán, làm công tác biên - phiên dịch thương mại.

KHẢ NĂNG HỌC TẬP, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI TỐT NGHIỆP

 • Có khả năng tự học và nghiên cứu để nâng cao trình độ;
 • Tiếp tục học chương trình liên thông lên đại học và trình độ cao hơn;
 • Tham dự các khóa đào tạo, hội thảo chuyên đề có sử dụng tiếng Anh để cập nhật kiến thức và nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn.

Mời thí sinh xem thêm
Thông tin tuyển sinh 2019
Hoặc
Đăng ký xét tuyển Online


Đối Tác Liên Kết