NGÀNH THƯ KÝ VĂN PHÒNG

KIẾN THỨC 
Kiến thức chung

 • Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam;
 • Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, học tập nâng cao trình độ chuyên ngành;
 • Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết; có đủ sức khỏe để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Kiến thức chuyên ngành

 • Có kiến thức chung về quản trị văn phòng, chức năng, nhiệm vụ của văn phòng trong các cơ quan, các phương pháp và biện pháp quản lý thông tin, quản lý tài sản của cơ quan, quản lý lao động trong văn phòng, đổi mới và hiện đại hóa văn phòng;
 • Nắm vững những kiến thức cơ bản về vai trò của quản trị nhân sự trong cơ quan, tổ chức, chiến lược của tổ chức và quản lý nhân sự, tuyển chọn và bố trí lao động, đánh giá thực hiện công việc, đào tạo và phát triển nhân lực, thù lao và các phúc lợi dịch vụ cho người lao động, các quan hệ lao động và những vấn đề có liên quan;
 • Thực hiện được quy trình nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ trong cơ quan, quản lý văn bản đi, quản lý văn bản đến, lập hồ sơ hiện hành của cơ quan; quản lý và sử dụng con dấu;
 • Có kiến thức cơ bản về nghiệp vụ thư ký văn phòng.

Kiến thức bổ trợ:

 • Đạt trình độ tiếng Anh tương đương 350 điểm TOEIC;
 • Đạt trình độ B về tin học ứng dụng.

KỸ NĂNG

 • Có khả năng tự nghiên cứu, tư duy sáng tạo, làm việc khoa học và độc lập;
 • Sử dụng được các thiết bị thông dụng trong văn phòng như tổng đài điện thoại, máy fax, máy photocopy, máy chiếu…
 • Khai thác, sử dụng và quản lý tài liệu lưu trữ. Có khả năng trợ giúp các bộ phân liên quan để tổ chức các sự kiện của đơn vị;
 • Sử dụng được phần mềm tin học trong công tác lưu trữ, lựa chọn thông tin, xử lý thông tin của tài liệu lưu trữ, quản lý và truy tìm tài liệu lưu trữ;
 • Tập hợp tài liệu, cung cấp được thông tin cần thiết, hỗ trợ cho lãnh đạo điều hành công việc;
 • Soạn thảo các loại thư tín thương mại, các loại văn bản như quyết định, thông báo, công văn,...;
 •  Xây dựng kế hoạch và tổ chức được một cuộc họp, hội nghị hay một sự kiện của đơn vị; chuẩn bị cho chuyến đi công tác của lãnh đạo;
 • Quản trị được công tác hành chính văn phòng ở một đơn vị có quy mô cỡ nhỏ và vừa.

THÁI ĐỘ

 • Có ý thức cộng đồng, thực hiện tốt trách nhiệm công dân, có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, luôn tôn trọng nội quy cơ quan, doanh nghiệp;
 • Luôn yêu nghề, có tinh thần cầu tiến, nhiệt tình trong công việc, tích cực học tập nâng cao trình độ. Sẵn sàng hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp. Tự tin, bản lĩnh, khẳng định năng lực;

VỊ TRÍ LÀM VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP

 • Thư ký văn phòng, Trợ lý giám đốc trong đơn vị có quy mô vừa và lớn;
 • Phụ trách công tác hành chính văn phòng trong đơn vị có quy mô nhỏ và vừa;
 • Lưu trữ viên trong các Trung tâm lưu trữ cấp tỉnh trở lên;

KHẢ NĂNG HỌC TẬP, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI TỐT NGHIỆP

 • Có khả năng tự học và nghiên cứu để nâng cao trình độ;
 • Tiếp tục học chương trình liên thông lên đại học và trình độ cao hơn;
 • Tham dự các khóa đào tạo, hội thảo chuyên đề để cập nhật kiến thức và nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn.

Mời thí sinh xem thêm
Thông tin tuyển sinh 2018
Hoặc
Đăng ký xét tuyển Online


Đối Tác Liên Kết