Kết quả tuyển sinh liên thông ngày 12,13/8/2017 hệ ĐH chính quy ngành Kế toán (liên thông từ TC lên ĐH)