Tin tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh hệ đại học vừa học vừa làm năm 2020

Căn cứ vào chỉ tiêu đào tạo năm 2020 của trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương; căn cứ vào quy chế tuyển sinh; trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương thông báo tuyển sinh hệ ĐH loại hình vừa học vừa làm 03 ngành: Quản trị Kinh doanh, Kế toán, Tài chính Ngân hàng.

Xem thêm
Đối Tác Liên Kết