98% sinh viên tốt nghiệp có việc làm ngay trong năm đầu tiên.
sinh viên có việc làm ổn định, mức thu nhập cao và cơ hội thăng tiến tốt.

  • Nguyễn Văn Giang
  • Nguyễn Trung Kỳ
  • Trần Văn Thi
  • Trần Minh Tuấn
  • Nguyễn Thanh Sang
  • Nguyễn Thanh Hưng
  • Lại Xuân Mạnh
  • Nguyễn Thanh Hóa

Đối Tác Liên Kết