98% sinh viên tốt nghiệp có việc làm ngay trong năm đầu tiên.
sinh viên có việc làm ổn định, mức thu nhập cao và cơ hội thăng tiến tốt.

  • Nguyễn Hải Yến
  • Nguyễn Văn Giàu
  • Nguyễn Hải Yến
  • Nguyễn Văn Giàu
  • Võ Thị Cẩm Tiên
  • Nguyễn Hải Yến
  • Nguyễn Văn Giàu
  • Võ Thị Cẩm Tiên

Đối Tác Liên Kết