Nguyễn Văn Giàu

Chuyên ngành: Kế toán tài chính ngân hàng


Giàu là một sinh viên xuất sắc niên khóa 2014 - 2018 của khoa Kế Toán Tài Chính Ngân Hàng. Hiện tại Giàu đang là giáo vụ khoa Đại Cương trường ĐH Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương.


Cựu Sinh Viên Tiêu Biểu


98% sinh viên tốt nghiệp có việc làm ngay trong năm đầu tiên.
sinh viên có việc làm ổn định, mức thu nhập cao và cơ hội thăng tiến tốt.


Đối Tác Liên Kết