Nguyễn Hải Yến

Chuyên ngành: Kế toán tài chính ngân hàng


Hải Yến là sinh viên tiêu biểu niên khóa 2014 - 2018. Hiện tại cô ấy đang là chuyên chuyên tín dụng làm việc tại ngân hàng BIDV chi nhánh Sông Bé Bình Dương


Cựu Sinh Viên Tiêu Biểu


98% sinh viên tốt nghiệp có việc làm ngay trong năm đầu tiên.
sinh viên có việc làm ổn định, mức thu nhập cao và cơ hội thăng tiến tốt.


Đối Tác Liên Kết