Nguyễn Hải Yến

Chuyên ngành: Kế toán tài chính ngân hàng


Hải Yến là một sinh viên tốt nghiệp hạng xuất sắc chuyên ngành Kế toán Tài chính Ngân hàng. Hiện tại Hải Yến đang là nhân viên ngân hàng BIDV chi nhánh Sông Bé Bình Dương


Cựu Sinh Viên Tiêu Biểu


98% sinh viên tốt nghiệp có việc làm ngay trong năm đầu tiên.
sinh viên có việc làm ổn định, mức thu nhập cao và cơ hội thăng tiến tốt.


Đối Tác Liên Kết