HuỳNh Thị Thu Trâm

Chuyên ngành: Tài Chính Ngân Hàng


  • Lớp: D13N01A

HuỳNh Thị Thu Trâm là cựu sinh viên BETU, hiện đang là Chuyên Viên tại Sacombank BếN CáTĐối Tác Liên Kết