Nguyễn Quốc Hòa

Chuyên ngành: Công Nghệ Thông Tin


  • Lớp: D13C01A

Nguyễn Quốc Hòa là cựu sinh viên BETU, hiện đang là Front End Developer + Leader Seo tại Công Ty Tnhh Công Nghệ Mạng SinbadĐối Tác Liên Kết