Nguyễn Quốc Vinh

Chuyên ngành: Công Nghệ Thông Tin


  • Lớp: D13C01A

Nguyễn Quốc Vinh là cựu sinh viên BETU, hiện đang là Developer Full Stack tại Công Ty Cổ Phần Tin Học Lạc ViệtĐối Tác Liên Kết