Phùng Chí Tài

Chuyên ngành: Công Nghệ Thông Tin


  • Lớp: D13C01A

Phùng Chí Tài là cựu sinh viên BETU, hiện đang là Developer tại Psc - Pyramid Software And ConsultingĐối Tác Liên Kết