Huỳnh Công Tiến

Chuyên ngành: Điện Tử


  • Lớp: L11D01B

Huỳnh Công Tiến là cựu sinh viên BETU, hiện đang là Nhân Viên Thẫm Định tại Ngân Hàng Thịnh VượngĐối Tác Liên Kết