Nguyễn Văn Động

Chuyên ngành: Điện Tử


  • Lớp: C10D01A

Nguyễn Văn Động là cựu sinh viên BETU, hiện đang là Quản Lý Sản Xuất tại Công Ty Tnhh Đinh Hưng PhátĐối Tác Liên Kết