Nguyễn Thanh Hóa

Chuyên ngành: Điện Tử


  • Lớp: C12D01A

Nguyễn Thanh Hóa là cựu sinh viên BETU, hiện đang là Nhân Viên Kỹ Thuật tại Công Ty Kỹ Thuật Viễn Thông Phương NamĐối Tác Liên Kết