Nguyễn Thanh Hưng

Chuyên ngành: Điện Tử


  • Lớp: L11D01B

Nguyễn Thanh Hưng là cựu sinh viên BETU, hiện đang là Giám Đốc tại Công Ty Kỹ Thuật Dịch Vụ Thành HưngĐối Tác Liên Kết