Nguyễn Thanh Sang

Chuyên ngành: Điện Tử


  • Lớp: D13D01A

Nguyễn Thanh Sang là cựu sinh viên BETU, hiện đang là Equipment Maintenance tại Saigon Stec Co. LtdĐối Tác Liên Kết