Trần Minh Tuấn

Chuyên ngành: Điện Tử


  • Lớp: D13D02A

Trần Minh Tuấn là cựu sinh viên BETU, hiện đang là Equipment Maintenance tại Saigon Stec Co. LtdĐối Tác Liên Kết