Trần Văn Thi

Chuyên ngành: Điện Tử


  • Lớp: D13D02A

Trần Văn Thi là cựu sinh viên BETU, hiện đang là Operation Leader tại  Bmg Ami Technologies JscĐối Tác Liên Kết