Nguyễn Trung Kỳ

Chuyên ngành: Điện Tử


  • Lớp: D13D02A

Nguyễn Trung Kỳ là cựu sinh viên BETU, hiện đang là Engineer tại Intel Products VietnamĐối Tác Liên Kết