Nguyễn Văn Giang

Chuyên ngành: Điện Tử


  • Lớp: I15D01B

Nguyễn Văn Giang là cựu sinh viên BETU, hiện đang là Senior Production Supervisor tại Terumo Bct VietnamĐối Tác Liên Kết